Vietcong clan [Army]

Načítaní
Made by
Načítaní

Technika

UH-1D Huey Helicopter
Nejvíce uľívaná helikoptéra během vietnamského konfliktu byl Bell UH-1 řady Iroquois, lépe známý jako "Huey". Do konce války jich bylo doveľeno do jihovýchodní Asie asi 5000. Stroje byly vyuľívany pro záchrané a evakuační účely, dopravu vojska, materiálů a munice. "Huey" je povaľován za nejvąestranějąí vrtulník na světě, od roku 1950 jich bylo vyrobeno více jak 9000 a jsou pouľívány asi ve čtyřiceti státech světa. UH-1D (přebudovaný pro přepravu aľ do 12 vojáků s dvojčlenou posádkou helikoptéry) byl doveľen do Vietnamu v roce 1963. Tento "Huey" měl deląí trup neľ předchozí modely, větąí výkon motoru a deląí dolet. Charakteristická vlastnost jsou větąí nákladní dveře a velká okna na kaľdé straně. UH-1D má dolet 293 mil (467km) a rychlost 127 mílí za hodinu (110 uzlů). UH-1D "Hueys" mohly být vyzbrojené M60D dveřními kulomety, 20mm děly, 40mm granátomety a aľ ąesti standardními AGM-22B tepelně naváděnými protitankovými střelami.

M151 MUTT Jeep
Mutt byl vyráběn mezi lety 1960-1985 a pouľíván předevąím během války ve Vietnamu. M151 měl čtyřkolé nezávislé zavěąení kol, které bylo odpovědné za jeho poněkud nepředvídatelné chování při řízení. Při prudkém otočení volantem se kola přední nápravy větąinou přetočila a vozidlo se převrátilo. Později se začaly vyrábět dvě verze automobilu: A1 a A2. A2 přijalo polo-nezávislé zavěąení zadních kol spolu s taľným ramenem nápravy. Změny vedli k větąí pevnosti a stabilitě vozidla. Navzdory velkému stáří se MUTT uľívá jeątě dnes.


GAZ 69
GAZ (jedno z nejstarąích ruských vozidel) byl uľ od svého vzniku v roce 1938 neustále modifikován. Byl vyroben jako malý, vąestranný, armádní automobil. GAZ vynikal v jízdě v obtíľném terénu, ale byl méně spolehlivý a úsporný neľ podobné americké modely, měl problematické brzdy a malou palivovou nádrľ. Modely GAZ 69 byly prvně představeny v roce 1947 a rychle byly opraveny jejich nedostatky. Do prosince 1972, kdy výroba vojenského vozidla GAZ skončila, jich bylo vyrobeno nad 630 000.

ZPU-2 Protiletecký kulomet
ZPU-2 byl zkonstruován jiľ v roce 1949. Byla to druhá verze ZPU-1, základního sovětského 14.5 milimetrového kulometu. Byl pouľit v Koreji, kde byl povaľován za jednu z nejvíce nebezpečných překáľek pro letadla americké armády. Ve Vietnamu byl ZPU-2 několika pilotům smrtelným. ZPU-2 se dal jednoduąe převáľet na dvojkolečkovém dopravním zařízením, existovali dva druhy tohoto systému. Časnějąí model měl větąí blatníky a dvojité trubkovité táhlo. V palebné pozici vojáci odstraní kola a postaví zbraň na speciální ploąinu. Pozdějąí model, který je mnohem lehčí, má menąí blatníky a pevné jednotlivé táhlo. Kdyľ je v palebné pozici, kola jsou zvednutá, ale ne odstraněná. ZPU-2 byl také pouľíván v roce 1970 armádou Varąavské smlouvy a ozbrojenými sloľkami Východního Německa. Vąechny zbraně z této řady pálí API (BS 41) náboje váľící 64.4 gramy, které mají počáteční rychlost střely 1000 metrů za sekundu. Proniknou i pancířem o tlouą»ce 32 mm. ZPU-2 byl schopný pálení aľ 600 střel za minutu.

F-5 Freedom Fighter / Tiger
F-5 poprvé vzlétlo 30. června roku 1959. F-5 byl nadzvukový vojenský letoun světové třídy. Byl velice lehce udrľován, také byl laciný. V roce 1962 oznámilo ministerstvo obrany Spojených států, ľe toto letadlo bylo vybráno pro program vojenské pomoci. Piloti z Íránu a Severní Korey byli jako první trénováni k pouľívání F-5. Později se začali trénovat i daląí piloti z různých států světa. Dvoumístná bojová cvičební verze F-5B prvně vzlétla v únoru roku 1964. Ačkoliv vąechny letouny verze F-5A byly určeny pro program vojenské pomoci, v říjnu roku 1965 získala americká armáda 12 F-5A připravených k boji. Byly vyslány do Vietnamu pro operační letové zkouąky. Tomuto programu byl dán krycí název "Skoshi Tiger" (malý tygr). To vedlo k tomu, ľe F-5 dostal přezdívku Tiger. F-5 Freedom Fighter má maximální letovou rychlost 925 mílí za hodinu a dolet aľ 1100 mil.

CH47 Chinook
Tato dvoumotorová dopravní helikoptéra byla vyrobena uľ v roce 1961. CH47 byl zkonstruován tak, aby byl dobře ovladatelný za kaľdého počasí. Kromě dopravy vojáků, zbraní a vojenského vybavení se CH47 také ukázal neocenitelným při evakuacích. Chinook mohl nést aľ do 28 000 liber na svém vnějąím nákladním háku. V nákladním prostoru mohl nést aľ 20 000 liber nákladu nebo aľ 44 vojáků (bez osádky). Trup helikoptéry měří přibliľně 50 stop. Rotory mají rozpětí asi 60 stop. Minimální počet členů osádky pro taktické činnosti je čtyři - dva piloti, jeden letecký mechanik, a ąéf osádky. Maximální rychlost letu je 170 uzlů.

 
Načítaní Dík ,ze ste navštívili náš web!!![A nevsimejte si tech blbych reklam]